Vietnamese   English
0908007282 Mr Quang
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẢI XĂM KIM PCC
- Sản xuất vải xăm kim, vải nỉ lót sofa, nội thất xe hơi, lót giày
- Bông lọc bụi, bông lọc công nghiệp

 

Vải xăm kim lót nội thất xe hơi

Vải xăm kim lót nội thất xe hơi

Vải nỉ, vải xăm kim lót sofa 4

Vải nỉ, vải xăm kim lót sofa 4

Vải nỉ, vải xăm kim lót sofa 3

Vải nỉ, vải xăm kim lót sofa 3

Vải nỉ, vải xăm kim lót sofa 2

Vải nỉ, vải xăm kim lót sofa 2

Vải nỉ, vải xăm kim lót sofa

Vải nỉ, vải xăm kim lót sofa