Vietnamese   English
0908007282 Mr Quang
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẢI XĂM KIM PCC
- Sản xuất vải xăm kim, vải nỉ lót sofa, nội thất xe hơi, lót giày
- Bông lọc bụi, bông lọc công nghiệp

 

Vải xăm kim lót nội thất xe hơi

Vải xăm kim lót nội thất xe hơi

Vải nỉ, vải xăm kim lót sofa 4

Vải nỉ, vải xăm kim lót sofa 4

Vải nỉ, vải xăm kim lót sofa 3

Vải nỉ, vải xăm kim lót sofa 3

Vải nỉ, vải xăm kim lót sofa 2

Vải nỉ, vải xăm kim lót sofa 2

Vải nỉ, vải xăm kim lót sofa

Vải nỉ, vải xăm kim lót sofa

Gòn lọc bụi, gòn lọc khí, gòn dày cắt tấm, cuốn cuộn

Gòn lọc bụi, gòn lọc khí, gòn dày cắt tấm, cuốn cuộn

Túi trồng cây dạng tròn - Vải Felt Polyester

Túi trồng cây dạng tròn - Vải Felt Polyester

Túi trồng cây dạng tròn - Vải Felt Polyester

Túi trồng cây dạng tròn - Vải Felt Polyester

Túi trồng cây dạng tròn - Vải Felt Polyester

Túi trồng cây dạng tròn - Vải Felt Polyester

Vải xăm kim, vải nỉ, vải không dệt xăm kim, vải Felt

Vải xăm kim, vải nỉ, vải không dệt xăm kim, vải Felt

Vải xăm kim, vải nỉ, vải không dệt xăm kim, vải Felt

Vải xăm kim, vải nỉ, vải không dệt xăm kim, vải Felt

Vải xăm kim, vải nỉ, vải không dệt xăm kim, vải Felt

Vải xăm kim, vải nỉ, vải không dệt xăm kim, vải Felt